Trang chủ » Tin thị trường » DỰ LUẬT DI TRÚ CHO PHÉP DI DÂN HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ DỄ DÀNG HƠN

DỰ LUẬT DI TRÚ CHO PHÉP DI DÂN HỌC TIẾNG ANH MIỄN PHÍ DỄ DÀNG HƠN

Quyền Tổng Trường Di Trú Allan Tudge đã giới thiệu dự luật cho phép tiếp cận lớp học tiếng anh miễn phí dễ dàng hơn. Ông cũng xác nhận rằng từ cuối năm 2021, những người nộp đơn xin visa bạn đời và người bảo lãnh là thường trú nhân sẽ phải nỗ lực hợp lý để bảo đảm việc học Tiếng Anh của người nộp đơn.

” Nếu không biết tiếng anh thì sẽ khó kiếm việc làm hơn, khó hòa nhập vào cộng đồng địa phương và khó tham gia vào nền dân chủ của Úc. Hiện chỉ có 13% số người không có kỹ năng Tiếng Anh đang làm việc so với 62% số người thông thạo tiếng anh. Những người nhập cư không biết tiếng anh cũng có nguy cơ nắm bắt thông tin sai lệch và khó tìm kiếm sự giúp đỡ nếu chẳng may bị ngược đãi và bạo hành gia đình” – Phát biểu của Quyền Tổng Trưởng Allan Tudge.

Ông nói rằng những đề xuất tu chính có tính đến nghiên cứu cho thấy 510 giờ học tiếng anh miễn phí không phải là khung thời gian thực tế để hầu hết di dân đạt trình độ tiếng anh ở mức chấp nhận được và họ cần thêm thời gian. ” Bản tu chính này sẽ mang đến một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc học ngôn ngữ quốc gia và mức độ hỗ trợ mà Chính Phủ cam kết cung cấp để thực hiện điều đó”

Ông Tudge cho biết thêm:

” Hiện tại, quyết định này chỉ áp dụng cho những người bên ngoài nước Úc đã nộp đơn xin visa thường trú. Nó không bao gồm những người đã có visa thường trú, người nộp đơn hoặc có visa tạm thời. Tu chính này sẽ bảo đảm các lựa chọn có thể được phát triển trong tương lai để cung cấp các khóa học tiếng anh cho người ngoại quốc chuẩn bị di dân đến Úc, kể cả sau khi họ đã được cấp visa”

Tổng trưởng di trú đang chấp thuận một số biện pháp giúp việc học tiếng anh linh hoạt và dễ dàng hơn như triển khai các lớp học trực tuyến và dỡ bỏ thời hạn để mọi người có thể học tiếng anh trong khoảng thời gian dài hơn là rất quan trọng.”

Nguồn: internet.