** VISA 188A DIỆN KINH DOANH ĐỔI MỚI:

1.Điều kiện:

– Dưới 55 tuổi.

– Doanh thu từ doanh nghiệp chính ở Việt Nam đạt tối thiểu $750.000AUD/năm (2 trong vòng 4 năm trước khi nộp hồ sơ).

– Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú.

– Cam kết sẽ sinh sống 2 năm tại tiểu bang bảo lãnh.

– Đạt được IELTS 5.0, hoặc nếu không đủ điểm Tiếng Anh trả thêm phí bảo hộ ngoại ngữ.

– Người nộp đơn và vợ/chồng phải có tổng tài sản tối thiểu $1.25 triệu AUD tùy từng tiểu bang bảo lãnh.

– Đương đơn phải có bằng cấp trong các nghành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật,toán học, dược, hoặc có ít nhất 3 năm KN điều hành doanh nghiệp trong những nghành trên.

2. Quyền lợi:

– Được đến, ở lại và sinh sống, mở doanh nghiệp hoặc đầu tư tại Úc trong thời gian visa được cấp.

– Được mang theo nhân thân hợp lệ đến Úc.

– Miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12, nếu con theo học tại các trường công lập.

– Khóa học Tiếng Anh miễn phí lên đến 510 giờ.

Điều kiện để lên Visa Thường Trú 888:

– Ở Úc ít nhất 1 năm trong 2 năm gần nhất.

– Sở hữu doanh nghiệp tại Úc.

– Doanh nghiệp tại Úc có doanh thu tối thiểu $300.000 AUD/năm.

– Phần sở hữu trong doanh nghiệp ít nhất $200.000 AUD.

– Doanh nghiệp tại Úc tuyển 2 nhân viên bản địa làm toàn thời gian.

– Tổng tài sản ( doanh nghiệp và cá nhân) tại Úc $600.000 – $900.000.

** VISA 188B DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ

1.Điều kiện:

– Dưới 55 tuổi.

– Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú.

– Phải được một trong các tiểu bang Úc bảo lãnh.

– Đạt được IELTS 4.5, hoặc nếu không đủ điểm Tiếng Anh trả thêm phí bảo hộ ngoại ngữ.

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lí, 2 năm trước ngày nộp đơn tổng tài sản bao gồm vợ chồng 2.25 triệu đô (36 tỷ).

– Ít nhất 1 trong 5 năm gần nhất, người nộp đơn phải thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau:

Người nộp đơn trực tiếp quản lý doanh nghiệp vợ chồng sở hữu ít nhất 10% tổng giá trị doanh nghiệp đó.

Người nộp đơn trực tiếp quản lý những danh mục đầu tư ở Việt Nam với tổng số vốn đầu tư tối thiểu đạt 1.5 triệu AUD (24 tỷ).

– Khi có quyết định cấp visa, phải đầu tư 1.5 triệu AUD (24 tỷ) vào trái phiếu của tiểu bang bảo lãnh.Khoản đầu tư này được đảm bảo bởi Chính Phủ tiểu bang, lãi suất theo qui định. Hoàn lại sau 4 năm.

2.Quyền lợi:

– Được đến, ở lại và sinh sống, mở doanh nghiệp hoặc đầu tư tại Úc trong thời gian visa tạm trú được cấp.

– Được mang theo nhân thân hợp lệ đến Úc.

– Miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12, nếu con theo học tại các trường công lập.

– Khóa học Tiếng Anh miễn phí lên đến 510 giờ.

Điều kiện để lên Visa Thường Trú 888

– Visa 188B của người nộp đơn xin visa 888 vẫn còn hợp lệ.

– Người nộp đơn hoặc người phụ thuộc vợ chồng phải ở Úc ít nhất 2 trong 4 năm trước khi nộp đơn.

– Vẫn tiếp tục giữ khoảng đầu tư $1.500.000 AUD trong ngân khố tiểu bang bảo lãnh.

– Có mong muốn thật sự tiếp tục công việc kinh doanh,đầu tư tại Úc.

** VISA 188C DIỆN ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU

1.Điều kiện:

– Đầu tư $5.000AUD (khoảng 80 tỷ) vào danh mục đầu tư bắt buộc tại Úc trong thời hạn 4 năm.

Danh mục bắt buộc chia theo tỉ lệ sau:

· $500.000AUD (khoảng 8 tỷ), đầu tư vào các quỹ đầu cơ vào các công ty Star –ups và những công ty cá nhân nhỏ.

· $1.500.000AUD (khoảng 24 tỷ) đầu tư vào các quỹ đầu tư được quản lý, chuyên đầu tư vào các công ty đang nổi lên trên thị trường chứng khoán Úc.

· $3.000.000AUD (khoảng 48 tỷ) vào các quỹ đầu tư được quản lý, và các quỹ này sẽ đầu tư vào nhiều lĩnh vực.

2.Quyền lợi:

– Được đến, ở lại và sinh sống, mở doanh nghiệp hoặc đầu tư tại Úc trong thời gian visa tạm trú được cấp.

– Được mang theo nhân thân hợp lệ đến Úc.

– Miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12, nếu con theo học tại các trường công lập.

– Khóa học Tiếng Anh miễn phí lên đến 510 giờ.

Điều kiện để lên Visa Thường Trú 888:

– Ở Úc ít nhất 40 ngày/ năm (160 ngày/ 4 năm).

– Tiếp tục giữ khoảng đầu tư 5 triệu AUD.

– Người nộp đơn đã giữ visa 188 trong 4 năm liên tục kể từ ngày nộp đơn xin visa 888.


Việt Nam: +84 782 053 782
Úc: +614 85 85 9999