Trang chủ » VISA 188A- DIỆN KINH DOANH ĐỔI MỚI

VISA 188A DIỆN KINH DOANH ĐỔI MỚI:

VISA 188A, thuộc danh mục thị thực kinh doanh và đầu tư  tại Úc, là diện thị thực tạm trú, được cấp cho các cá nhân có kỹ năng trong nghành STEM/ điều hành doanh nghiệp. Visa này cho phép doanh nhân Việt Nam đến Úc để sở hữu và quản lý một doanh nghiệp, và thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Úc.

1 ĐIỀU KIỆN

– Dưới 55 tuổi.

– Doanh thu từ doanh nghiệp chính ở Việt Nam đạt tối thiểu $750.000AUD/năm (2 trong vòng 4 năm trước khi nộp hồ sơ).

– Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú.

– Cam kết sẽ sinh sống 2 năm tại tiểu bang bảo lãnh.

– Đạt được IELTS 5.0, hoặc nếu không đủ điểm Tiếng Anh trả thêm phí bảo hộ ngoại ngữ.

– Người nộp đơn và vợ/chồng phải có tổng tài sản tối thiểu $1.25 triệu AUD tùy từng tiểu bang bảo lãnh.

– Đương đơn phải có bằng cấp trong các nghành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật,toán học, dược, hoặc có ít nhất 3 năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp trong những nghành trên.

Điều kiện để lên Visa Thường Trú 888:

1. Ở Úc ít nhất 1 năm trong 2 năm gần nhất.

2. Sở hữu doanh nghiệp tại Úc.

 

3. Doanh nghiệp tại Úc có doanh thu tối thiểu $300.000 AUD/năm.

4. Phần sở hữu trong doanh nghiệp ít nhất $200.000 AUD.

5. Doanh nghiệp tại Úc tuyển 2 nhân viên bản địa làm toàn thời gian.

6. Tổng tài sản ( doanh nghiệp và cá nhân) tại Úc $600.000 – $900.000.

Để lại thông tin liên hệ