Trang chủ » VISA 188B DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ

VISA 188B DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ

VISA 188B, thuộc danh mục thị thực kinh doanh và đầu tư tại Úc, là diện thị thực tạm trú, được cấp cho các cá nhân có kỹ năng kinh doanh/điều hành doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Úc. Trong đó yêu cầu đương đơn đầu tư ít nhất $1.5 triệu AUD vào trái phiếu của tiểu bang bảo lãnh.

1 điều kiện

  • Dưới 55 tuổi.
  • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú.
  • Phải được một trong các tiểu bang Úc bảo lãnh.
  • Đạt được IELTS 4.5, hoặc nếu không đủ điểm Tiếng Anh trả thêm phí bảo hộ ngoại ngữ.
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lí, 2 năm trước ngày nộp đơn tổng tài sản bao gồm vợ chồng $ 2.25 triệu đô (36 tỷ).
  • Ít nhất 1 trong 5 năm gần nhất, người nộp đơn phải thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau:
  • Người nộp đơn trực tiếp quản lý doanh nghiệp vợ chồng sở hữu ít nhất 10% tổng giá trị doanh nghiệp đó.
  • Người nộp đơn trực tiếp quản lý những danh mục đầu tư ở Việt Nam với tổng số vốn đầu tư tối thiểu đạt $1.5 triệu AUD (24 tỷ).
  • Khi có quyết định cấp visa, phải đầu tư $1.5 triệu AUD (24 tỷ) vào trái phiếu của tiểu bang bảo lãnh.Khoản đầu tư này được đảm bảo bởi Chính Phủ tiểu bang, lãi suất theo qui định. Hoàn lại sau 4 năm.

2. QUYỀN LỢI

Được đến, ở lại và sinh sống, mở doanh nghiệp hoặc đầu tư tại Úc trong thời gian visa tạm trú được cấp.

Được mang theo nhân thân hợp lệ đến Úc.Khóa học Tiếng Anh miễn phí lên đến 510 giờ.

Miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12, nếu con theo học tại các trường công lập.

Điều kiện để lên Visa Thường Trú 888

1. Visa 188B của người nộp đơn xin visa 888 vẫn còn hợp lệ.

2. Người nộp đơn hoặc người phụ thuộc vợ chồng phải ở Úc ít nhất 2 trong 4 năm trước khi nộp đơn.

3. Vẫn tiếp tục giữ khoảng đầu tư $1.5 triệu AUD trong ngân khố tiểu bang bảo lãnh.

4. Có mong muốn thật sự tiếp tục công việc kinh doanh đầu tư tại Úc.

Để lại thông tin liên hệ