Trang chủ » VISA 188C- DIỆN ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU

VISA 188C DIỆN ĐẦU TƯ TRỌNG YẾU

VISA 188C, thuộc danh mục thị thực kinh doanh và đầu tư tại Úc, là diện thị thực tạm trú cho phép các nhà đầu tư, doanh nhân cùng gia đình định cư tại Úc thông qua hình thức đầu tư $5 triệu AUD vào các hạng mục chỉ định bởi Chính Phủ thông qua quỹ đầu tư.

1 ĐIỀU KIỆN

  • Đầu tư $5 triệu AUD (khoảng 80 tỷ) vào danh mục đầu tư bắt buộc tại Úc trong thời hạn 4 năm.
  • Danh mục bắt buộc chia theo tỉ lệ sau:
  • $500.000 AUD (khoảng 8 tỷ), đầu tư vào các quỹ đầu cơ vào các công ty Starups và những công ty cá nhân nhỏ.
  • $1.5 triệu AUD (khoảng 24 tỷ) đầu tư vào các quỹ đầu tư được quản lý, chuyên đầu tư vào các công ty đang nổi lên trên thị trường chứng khoán Úc.
  • $3 triệu AUD (khoảng 48 tỷ) vào các quỹ đầu tư được quản lý, và các quỹ này sẽ đầu tư vào nhiều lĩnh vực.

2. QUYỀN LỢI

Được đến, ở lại và sinh sống, mở doanh nghiệp hoặc đầu tư tại Úc trong thời gian visa tạm trú được cấp.

Được mang theo nhân thân hợp lệ đến Úc.
Khóa học Tiếng Anh miễn phí lên đến 510 giờ.

Miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12, nếu con theo học tại các trường công lập.

Điều kiện để lên Visa Thường Trú 888:

1. Ở Úc ít nhất 40 ngày/ năm (160 ngày/ 4 năm).

2.Tiếp tục giữ khoảng đầu tư $5 triệu AUD.

3. Người nộp đơn đã giữ visa 188 trong 4 năm liên tục kể từ ngày nộp đơn xin visa 888.

Để lại thông tin liên hệ :